กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วงจรชีวิตของ Burkholderia pseudomallei Life Cycle of Burkholderia pseudomallei Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล