กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาฟันหน้าล่างซ้อนเกในฟันชุดผสม: รายงานผู้ป่วย Treatment of Mandibular Anterior Crowding in the Mixed Dentition: A Case Report Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล