กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความสัมพันธ์ของส่วนโค้งแนวฟัน ของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่แบบสมบูรณ์เพียงด้านเดียว: The Assessment of Dental Arch Relationship in Patients with Complete Unilateral Cleft Lip and Palate Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล