กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความรู้และทัศนคติของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อหนังสือ “ทำความรู้จักกับยา": The Evaluation of Knowledge and Attitude of Cancer Patients towards the Chemotherapy Handbook Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy