กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผื่นที่มือ เท้า และผื่นจุดเลือดออกในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งราย: รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy