กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล