กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยโยคะต่อการทรงตัว ช่วงการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนล่าง และประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กสมองพิการ: การศึกษานำร่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล