กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องระหว่างค่าความแม่นยำในการจัดท่าของนักรังสีการแพทย์รายบุคคล และ ค่าความแม่นยำในการจัดท่าเฉลี่ยของสถาบันสำหรับการตรวจติดตามผลความหนาแน่นกระดูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล