กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของน้ำมันสุวคนธ์ปรับธาตุ (สูตรน้ำมันปถวีธาตุ) ต่ออาการปวดและองศา การเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาต สัญญาณ 4 หรือ 5 หลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล