กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Effect of hip positions on electromyographic activity of vastus medial oblique (VMO) and vastus lateralis (VL) during prone plank exercises Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล