กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจหาเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสดื้อ ยาเมธิซิลินและเชื้อเอนเทอโรคอคคัยดื้อยาแวน โคมัยซิน ในกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย อาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล