กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การฝึกด้วยน้ำหนักของร่างกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่ออาการปวดคอ ไหล่ และหลัง ในบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล