กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล