กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรม ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุม ความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล