กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้การส่งเสริมการทบทวนชีวิตในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล