กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ชุดกิจกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมต่อการทำงานของสมองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล