กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวล ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล