กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล