กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วยวิธี OSCEs: ต่อผลสัมฤทธิ์ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล