กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของรูปแบบการเรียนรู้ด้านการคุมกำเนิดตามแนวคิดของกานเย่ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลพิจิตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล