กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกกําลังกายของผู้สูงอายุ: ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล