(1)
Buranakarl, C.; Sutayatram, S.; Benjanirut, C.; Glangosol, P. ECG Quiz. TJVM 2018, 48, 317-318.