กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล