กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาผลการปรับกระบวนการดูแลรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด rt-PA ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฉับพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF