กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะไตวายเฉียบพลันหลังได้รับสารทึบรังสี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF