กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาบรรเทาปวด การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุน การคลอดจากพยาบาลกับความรู้สึกสุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล