กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบูรณาการพันธกิจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตและศักยภาพชุมชน ในการรองรับสังคมสูงวัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล