กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ กับการจัดการความปวดของพยาบาล ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล