สีถาน สราวุฒิ. “ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9, no. 1 (June 30, 2017): 37–46. Accessed September 27, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718.