[1]
แก่นตาคำ ส. and วงษ์ทิม ส., “ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”, J Police Nurs, vol. 9, no. 1, pp. 139–149, Jun. 2017.