[1]
สีถาน ส., “ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”, J Police Nurs, vol. 9, no. 1, pp. 37–46, Jun. 2017.