(1)
แก่นตาคำ ส.; วงษ์ทิม ส. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. J Police Nurs 2017, 9, 139-149.