[1]
แก่นตาคำ ส. and วงษ์ทิม ส. 2017. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES. 9, 1 (Jun. 2017), 139–149.