[1]
บ่อเงิน ภ. and วงษ์ทิม ส. 2017. ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES. 9, 1 (Jun. 2017), 117–127.