[1]
เนตรทิพย์วัลย์ ภ., ละกำปั่น ส. and กลัมพากร ส. 2017. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร. JOURNAL OF THE POLICE NURSES. 9, 1 (Jun. 2017), 82–93.