[1]
สีถาน ส. 2017. ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. JOURNAL OF THE POLICE NURSES. 9, 1 (Jun. 2017), 37–46.