[1]
สุริยานิมิตรสุข ธ. and ดิษาภิรมย์ ฐ., “Nurse’s Roles in Nutrition Promotion among Pregnant Women”, JPNC, vol. 29, no. 2, pp. 174–185, Dec. 2018.