[1]
ครุฑกาศ ศ., วงษ์สุทิน ร., รุ่งเนย น., ชื่นศิริมงคล จ., and เฉลิมวิภาส พ., “Environmental Factors Affecting Self-Development among Nursing Students at College of Nursing under the Jurisdiction of Praboromarajchanok Institute”, JPNC, vol. 29, no. 1, pp. 126–137, Jul. 2018.