[1]
รวมวงษ์ น., นามวงษ์ ธ., and หินขาว จ., “The Effect of a Laughter Therapy Program on Self-esteem among Chronic Disease Patients”, JPNC, vol. 29, no. 1, pp. 92–100, Jul. 2018.