[1]
ขลังธรรมเนียม ก., “Promotion of Family Care for Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus”, JPNC, vol. 27, no. Suppl. 1, pp. 189–198, Apr. 2018.