[1]
เทียนชัยทัศน์ ช., มาสิงบุญ เ., and วัชรสินธุ์ จ., “A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents”, JPNC, vol. 27, no. 2, pp. 78–94, Apr. 2018.