[1]
ศิริศุภลักษณ์ พ., อาชาพิทักษ์ อ., and พานิชกุล ก., “Techniques on Writing Books for Inspiring Beginners”, JPNC, vol. 26, no. Suppl. 1, pp. 90–98, Mar. 2018.