(1)
สุริยานิมิตรสุข ธ.; ดิษาภิรมย์ ฐ. Nurse’s Roles in Nutrition Promotion Among Pregnant Women. JPNC 2018, 29, 174-185.