(1)
เทียนชัยทัศน์ ช.; มาสิงบุญ เ.; วัชรสินธุ์ จ. A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents. JPNC 2018, 27, 78-94.