(1)
พืชพันธ์ไพศาล ช. Caregiver in Parkinson’s Disease Patient. JPNC 2018, 26, 111-116.