[1]
สุรเศรณีวงศ์ ส. and ศรีประสาร พ., “บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน”, J Pub Health Nurse, vol. 31, no. 1, pp. 175–188, Aug. 2017.