[1]
ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส., and กลัมพากร ส., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, J Pub Health Nurse, vol. 28, no. 3, pp. 70–83, Feb. 2016.