สุรเศรณีวงศ์ ส.; ศรีประสาร พ. บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. Journal of Public Health Nursing, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 175–188, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120. Acesso em: 3 jun. 2023.