(1)
สุรเศรณีวงศ์ ส.; ศรีประสาร พ. บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. J Pub Health Nurse 2017, 31, 175-188.