[1]
สุรเศรณีวงศ์ ส. and ศรีประสาร พ. 2017. บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. Journal of Public Health Nursing. 31, 1 (Aug. 2017), 175–188.